ข้อมูลหลัก
สิทธิ์ประกันสุขภาพ
สิทธิ์ประกันกันสังคม
สิทธิ์ข้าราชการ
อาชีวอนามัย
เรื่องใหม่วันนี้
ข้อมูลผุ้ประกันตน ก.พ.58
ข้อมูลผุ้ประกันตน มี.ค.58
ข้อมูลผุ้ประกันตน เม.ย.58
SSData v.1.4.2 ด่วน!!!
โปรแกรมเด็กแรกเกิด
@_แจ้ง รพช. รพ.สต. ในเครือข่ายทุกแห่ง Download ข้อมูลผู้ประตน เดือน กุมภาพันธ์ 58

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จัดสรรเงินประกันสังคม

  • ระเบียบกองทุน UC

  • ระเบียบกองทุนประกันสังคม

  • ระเบียบกองทุนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
ไฟล์
วันที่
  (11) ทดสอบ (อ่าน 0 )
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   003'
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   15 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   14 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   14 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   14 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   08 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   03 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   01 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   01 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   25 เม.ย. 53
 
 
 
หน้าที่ [1][2]
จัดสรรเงินประกันสังคม
หัวข้อข่าว
ไฟล์
วันที่
 
 
 
หน้าที่
ระเบียบกองทุนสิทธิ UC
หัวข้อข่าว
ไฟล์
วันที่
 
 
 
หน้าที่
ระเบียบกองทุนสิทธิประกันสังคม
หัวข้อข่าว
ไฟล์
วันที่
 
 
 
หน้าที่
ระเบียบกองทุนสิทธิข้าราชการ
หัวข้อข่าว
ไฟล์
วันที่
 
 
 
หน้าที่

หนังสือแนะนำในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • หนังสือ/คู่มือ

  • วารสารก้าวใหม่

  • เพื่อนร่วมทางหลักประกัน

  • ทิศทางหลักประกัน

           
       
 

คู่มืองบกองทุน
ปี 56 เล่มที่ 1

 

คู่มืองบกองทุน
ปี 56 เล่มที่ 2

 

คู่มืองบกองทุน
ปี 56 เล่มที่ 3

 
       
 

คู่มืองบกองทุน
ปี 56 เล่มที่ 4

 

แนวทางบันทึกคุณภาพ
เวชระเบียน

 

คู่มือหลักประกัน
สุขภาพปี 2555

[1][2]
           
       
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/56
ประจำเดือนธันวาคม 55

 

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/56
ประจำเดือนตุลาคม 55

 
       

 

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/55
ประจำเดือนสิงหาคม 55

 

จดหมายข่าวฉบับที่ 10/55
ประจำเดือนกรกฎาคม 55

[1]
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้ : 9 l ทั้งหมด : 5009 ครั้ง
สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.0-4374-0993 - 213,214