~~ > สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม <~~ - สำนักงานประกันสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ประกันตนประจำเดือน 1 พฤศจิกายน  2557  ดาวน์โหลด ! new.gif

หากมีปัญหาในการใช้โปรแกรมหรือลงรายงานไม่ได้ กรุณาติดต่อที่

043-740993 ต่อ 214   ติดต่อ  กนกพรรณ  (นก)   

ขอแจ้งเปลี่ยน E-mail ในการส่งรายงานค่ะ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

 

สำนักงานประกันสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล์

นายแพทย์พรชัย    พัวรัตนอรุณกร
  หัวหน้าสำนักงานประกันสุขภาพ

  ทัศนีพร    ยศพล         ลัดดาวัลย์    บูรณวรศิลป์     สุธิดา    เอี่ยมเกื้อกูล
      เลขานุการ                      เลขานุการ                            เลขานุการ
 หัวหน้างานอาชีวอนามัย     งานอาชีวอนามัย        งานบัตรประกันสขภาพฯ,พรบ.,เบิกได้


      สมร     อุปนา               อานุภาพ  ดาราศรี               
     งานประกันสังคม               งานประกันสังคม            


อรประภาวี    ศรีพะนามน้อย                                   สายชล    ทองห้า           
     งานอาชีวอนามัย                                                  งานอาชีวอนามัย             


  ยุวดี    คำสีแก้ว                      ชนัดดา    ชินศรี               อัญชะลีพร    จำนงค์ศรี 
เบิกค่ารักษาสิทธิ์ราชการ(IPD)  เบิกค่ารักษาทุกสิทธิ์(IPD)  เบิกค่ารักษาสิทธิ์ประกันสุขภาพฯ(OPD)


สมร   วงศ์สะอาด               กนกกพร    วัฒนินทร          ปรีชา    มาตรา
งานบัตรประกันสุขภาพฯ                งาน พรบ.                        งานจ่ายตรง


                                     ติดต่อ/ประสานงาน

โทร  213  (งานอาชีวอนามัย,งานเบิกบัตรทอง OPD,อื่นๆ)

โทร  214  (งานบัตรรับรองสิทธิ์งานประกันสังคม)

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 07 April 2011 )
 
Copyright 2014 ~~ > สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม <~~.