หน้าแรก l ข้อมูลประชากร l สิทธิUC l สิทธิข้าราชการ l สิทธิประกันสังคม l ติดต่อเรา
@_แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค.2560
ส่งชื่อ
หนังสือเชิญประชุม 19 - 21 กรกฎาคม 2560
หมายเหตุ : ส่งรายชื่อเข้าร่วมไม่เกินวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
พร้อมนำหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการมาด้วยในเดินทางดังกล่าว
 

 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข้อมูลผู้ประกันตน

  • คู่มือบริหารกองทุน

  • Update โปรแกรม

  • ข้อมูลเรียกเก็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
ไฟล์
วันที่
  (11) ทดสอบ (อ่าน 0 )
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   003'
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   15 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   14 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   14 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   14 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   08 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   03 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   01 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   01 มี.ค. 54
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
   25 เม.ย. 53
 
 
 
หน้าที่ [1][2]


 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ : 6 l ทั้งหมด : 48550 ครั้ง
 
สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.0-4374-0993 - 213,214